Visie op duurzaamheid en circulaire economie

Duurzaamheid is vandaag de dag een steeds belangrijker wordend onderwerp.
Over circulaire economie leest u iedere dag wel iets in de krant.
Circulaire economie houdt in dat producten langer blijven circuleren, voordat ze vernietigd worden.

Ons huidig lineaire economisch model is gebaseerd op 'groei'.
We zijn gaan geloven dat een groeiende economie belangrijker is dan een duurzame stabiele economie.
Wat hebben de volgende generaties aan “onze” maximale economische groeipercentages en bedrijfswinsten als zij in 2050 te kampen hebben met een opgewarmde aarde, zeespiegelstijging, extreme hitte, gesmolten poolkappen, overstromingen, schade aan biodiversiteit en uitgestorven diersoorten door klimaatverandering en milieuvervuiling.

Wij zijn ervan overtuigd dat als we doorgaan met ons huidige economisch groeimodel, het natuurlijk evenwicht in de toekomst in gevaar zal komen door.
Als onze generatie niets verandert zullen grondstoffen, energiebronnen en voedsel- en watervoorziening zwaar onder druk komen te staan, met grote gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens.

Het effect van computers en smartphones

Natuurlijk, computers en smartphones hebben ons leven op verschillende vlakken verrijkt.
We zijn ten allen tijde bereikbaar en we kunnen werkelijk overal in de wereld onze vrienden en familie bereiken.
Wereldwijde bereikbaarheid en digitale globalisering! Ook kunnen we ontspannen met vermakelijke apps en het bekijken van sociale media.
Klinkt allemaal geweldig, maar er zit ook een keerzijde aan deze schitterende ontwikkeling...
Milieutechnisch is de jaarlijkse productie van hardware en smartphones een zware aanslag op ons milieu.
De dreiging schuilt met name in de uitstoot van broeikasgassen en mijnbouw naar schaarse delfstoffen, die noodzakelijk zijn voor de productie van allerlei elektronische apparaten.

Hoe draagt Green Digital bij aan duurzaamheid?

Wij geloven in de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie.
In de circulaire economie worden nauwelijks nieuwe grondstoffen gedolven, wordt geen afval geproduceerd, omdat grondstoffen en producten steeds opnieuw worden gebruikt. Wij leveren een bijdrage aan de circulaire economie in het hergebruik van ICT apparatuur. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de afvoer van uw ICT apparatuur. Wij ontzorgen uw organisatie door een veilig, secuur, transparant en betrouwbaar verwerkingsproces en garanderen u maximaal hergebruik en restwaarde!