Over Ons

Visie

Ons huidig lineaire economisch model is gebaseerd op 'groei'. We zijn gaan geloven dat een groeiende economie belangrijker is dan een duurzame stabiele economie. Wat hebben de volgende generaties aan “onze” maximale economische groeipercentages en bedrijfswinsten als zij in 2050 te kampen hebben met een opgewarmde aarde, zeespiegelstijging, extreme hitte, gesmolten poolkappen, overstromingen, schade aan biodiversiteit en uitgestorven diersoorten door klimaatverandering en milieuvervuiling.

Wij zijn ervan overtuigd dat als we doorgaan met ons huidige economisch groeimodel, het natuurlijk evenwicht in de toekomst in gevaar zal komen door. Als onze generatie niets verandert zullen grondstoffen, energiebronnen en voedsel- en watervoorziening zwaar onder druk komen te staan, met grote gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens.

Missie

Onze missie is het stimuleren van een schone wereld, die ook in de toekomst leefbaar is voor mens en dier. Wij zijn ervan overtuigd dat de verspilling en de uitputting van natuurlijke grondstoffen moet worden tegengegaan. Wij willen hier aan bijdragen door gezamenlijk met organisaties het hergebruik van overtollige ICT apparatuur te maximaliseren. Wij zijn gecommitteerd aan het genereren van maximale restwaarde uit uw overtollige ICT apparatuur door onze bewezen hergebruik programma’s.

Onze belofte

Wij geloven in de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie. In de circulaire economie worden nauwelijks nieuwe grondstoffen gedolven, wordt geen afval geproduceerd, omdat grondstoffen en producten steeds opnieuw worden gebruikt. Wij leveren een bijdrage aan de circulaire economie in het hergebruik van ICT apparatuur. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de afvoer van uw ICT apparatuur. Wij ontzorgen uw organisatie door een veilig, secuur, transparant en betrouwbaar verwerkingsproces en garanderen u maximaal hergebruik en restwaarde!