Auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten welke betrekking hebben op de inhoud en vormgeving van deze website komen toe aan Green Digital B.V. en/of onze licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Wilt u iets gebruiken van deze website?

Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer +31 (0) 851308565 of stuur een e-mail naar info@greendigital.nl